Persoonsgericht coachen

Wat is persoonsgericht coachen?
Wilt u medewerkers meer inzicht geven in hun gedrag en hen begeleiden bij hun verdere ontwikkeling? Dat kan met onze persoonlijke coachingstrajecten. Na een intake worden gezamenlijk de coachingsdoelen geformuleerd. Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit zo’n drie tot vijf gesprekken.
Deze vinden, afhankelijk van de vraagstelling, gedurende een aantal maanden eens in de twee a drie weken plaats. Gedurende het traject richten wij ons zowel op bewustwording van gedragspatronen als op het actief oefenen met nieuw, effectief gedrag. Dit doen wij onder andere met op gemaakte gespreksopdrachten. Deze stellen de deelnemer in staat om verschillende gedragsstijlen te laten zien. Bovendien krijgen deelnemers tussendoor opbouwende feedback. Na afloop ontvangen zij alle video-opnames, inclusief feedback. In de weken tussen de gesprekken is ruimschoots gelegenheid om de inzichten en praktijkgerichte opdrachten in het dagelijks leven toe te passen. Op deze wijze wordt de realisatie van de leereffecten in de praktijk zichtbaar en meetbaar. Alle gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.

Hoe werkt het? 
Bij persoonsgericht worden een psycholoog en assessment-acteur ingezet die ruime assessment- en coachingservaring hebben.
Bovendien worden alle onderdelen digitaal opgenomen, waardoor de deelnemer zijn optreden en de gegeven feedback terug kan zien. Alle deelnemers ontvangen daarnaast een CompetentieToolbox. Dit is een luxe bewaarbox die praktische literatuur bevat om met de belangrijkste ontwikkelpunten aan de slag te gaan.

Deze trajecten worden altijd afgestemd op de werkcontext van de deelnemer en zien er als volgt uit:

  • persoonlijke intake met opdrachtgever en deelnemer
  • samenstelling op maat coachingsprogramma
  • uitvoering praktijkopdrachten (dagdeel)
  • ter beschikking stellen video-opnames, evaluatieverslag en CompetentieToolbox
  • telefonische evaluatie na enkele weken


Kosten

Persoonsgericht coachen is mogelijk voor € 1.995 exclusief BTW.

Klik hier voor meer informatie / contact

<- terug naar overzicht diensten