Hoe extraverter hoe beter in sales? Nee dus!

  • 9 februari 2016
  • Artikelen
  • Erwin van der Pot

Hoe extraverter hoe beter in sales? Nee dus!

Het is een wijdverbreide veronderstelling dat extraverte mensen de beste salesmensen zijn. Recent onderzoek aan de Universiteit van Pennsylvania laat echter zien dat de relatie tussen extraversie en salessucces niet zo sterk is als werd verondersteld. Het blijkt zelfs dat mensen die ‘ambivert’ zijn (gemiddeld extravert, deels introvert en deels extravert) betere salesprestaties behalen dan degenen die sterk extravert of introvert zijn. Dit omdat zij het midden kunnen houden tussen praten en luisteren, niet te enthousiast, overredend of zelfverzekerd overkomen en luisteren naar de behoeften van hun klanten. Dit onderzoek werpt nieuw licht op de persoonlijkheidskenmerken die het succesvol uitoefenen van (commerciële) invloed mogelijk maken.