assessmentpsychologie

  • 17 september 2015
  • Artikelen
  • Erwin van der Pot

Nieuwe inzichten op het gebied van assessmentpsychologie!

Op 11 september 2015 namen wij deel aan een expertise-sessie van het NIP. In deze sessie werd door Prof. Dr. Marise Born en Prof. Dr. Filip de Fruyt, twee autoriteiten op het vlak van wetenschap en personeelsselectie, gereflecteerd op de wetenschappelijke basis van het assessment en de toekomst hiervan. Een leerzame en inspirerende middag, waarin wij een aantal mooie nieuwe inzichten hebben opgedaan op het vlak van de assessmentpsychologie.

AssessmentpsychologieMarise ging onder andere in op de validiteit (voorspellende waarde) van het assessment. Met een assessment proberen we toekomstig gedrag te voorspellen. Een mooie bevinding is dat recent onderzoek aantoont dat de voorspellende waarde van een assessment relatief hoog is. Hierbij is contextualisatie van groot belang: de context die geschetst wordt tijdens een assessment dient met name helder en eenduidig te zijn. Goede instructies zijn hierbij onontbeerlijk. Daarnaast bespreekt Filip dat het bij een assessment van wezenlijk belang is om te onderzoeken hoe iemand reageert en handelt in ongunstige situaties. ‘’People get hired for their talents, but fired for their behaviour’’, aldus Filip de Fruyt. Het is tijdens een assessment dus zeer relevant om te meten hoe iemand reageert en handelt onder druk.

Tot slot is het belangrijk dat wij ons ervan bewust blijven dat gedrag op een moment in de toekomst multiple (door meerder factoren) bepaald wordt. Hoewel de nieuwe inzichten overwegend positief en hoopgevend zijn, is nader onderzoek op het terrein van de voorspellende waarde van het assessment center een must.