Wat doen we?

 

E-assessment
Onze online testen ondersteunen u bij uw selectiebeslissingen en loopbaanvraagstukken. Testprogramma’s worden op maat gemaakt, afgestemd op de vraagstelling. Onze rapportages zijn overzichtelijk (factsheet op 1 A4) en scores en resultaten worden grafisch weergegeven. Deelnemers aan een E-assessment schrijven een persoonlijke reactie op de resultaten en deze reactie wordt meegezonden met de rapportage.

Volledig assessment
Onze assessments helpen u uw selectie- en loopbaanbeslissingen optimaal te onderbouwen. Onze assessments bestaan uit op maat gemaakte programma’s van tests en een praktijkopdracht. Deelnemers krijgen tussendoor positieve, opbouwende feedback. Na afloop ontvangen zij een overzichtelijke factsheet, waarop de resultaten en scores grafisch worden weergegeven. De rapportage bevat verder een puntsgewijze weergave van kwaliteiten, ontwikkelpunten en concrete ontwikkeltips. 

Uitgebreid assessment
Voor wie meer diepgaand inzicht wil in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van sollicitanten of medewerkers, is een uitgebreid assessment het aangewezen instrument. Bij een uitgebreid assessment worden in aanvulling op het volledige assessment meerdere praktijkopdrachten ingezet. De opgeleverde rapportage is uitgebreider. Deze bevat een uitgebreidere omschrijving van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de deelnemer. Verder een concrete vertaling van de resultaten naar de onderzochte functie. Ook worden concrete ontwikkeltips uitgewerkt.

Onze diensten

E-assessment

Wilt u snel inzicht krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van sollicitanten of medewerkers? Via onze online capaciteitentesten, persoonlijkheids- en loopbaanvragenlijsten is dat mogelijk.

Wij beschikken over een ruim aanbod aan online persoonlijkheids- en competentievragenlijsten, capaciteitentesten en vaardigheidstesten.

Wij analyseren de uitslagen van de online testen en vragenlijsten en geven de resultaten grafisch weer op een overzichtelijke factsheet.

Volledig assessment

Wilt u meer inzicht krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van sollicitanten of medewerkers? Via onze assessments is dat mogelijk.

Assessmentprogramma’s worden altijd afgestemd op de precieze vraagstelling. Programma's kunnen bestaan uit:

- capaciteitentest
- interview met ervaren psycholoog
- praktijkopdracht voor diverse gedragsstijlen
- vragenlijsten (persoonlijkheid,
drijfveren en werk- of leiderschapsstijl)
- uitgebreide feedback en nabespreking
- grafisch vormgegeven rapportage op overzichtelijke factsheet
- puntsgewijze weergave van kwaliteiten, ontwikkelpunten en ontwikkeltips.

Uitgebreid assessment

Als u een meer diepgaand inzicht wilt in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van sollicitanten of medewerkers, dan is een uitgebreid assessment het aangewezen instrument.

Ook bij een uitgebreid assessment wordt het programma afgestemd op de onderzochte functie en precieze vraagstelling. Bij een uitgebreid assessment worden er in aanvulling op het volledige assessment meerdere praktijkopdrachten ingezet. Hierdoor krijgt u een completer beeld van de deelnemer dan bij een volledig assessment. Daarnaast is de rapportage bij dit type assessment uitgebreider. Deze rapportage bevat een uitgebreidere omschrijving van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de deelmemer. En een concrete vertaling van de resultaten naar de onderzochte functie. Ook worden concrete ontwikkeltips uitgewerkt.

Innovatief

Wij maken gebruik van nieuwe, 'state of the art' testinstrumenten. Onze rapportages zijn vernieuwend en laten zich in een oogopslag lezen. Waar mogelijk in de vorm van overzichtelijke factsheets. Indien gewenst nemen wij assessmentonderdelen op, zodat deelnemers aan een assessment hun optreden digitaal terug kunnen zien. Zo krijgen zij direct inzicht in de effectiviteit van hun gedrag.

Professioneel

Wij gaan respectvol, constructief en deskundig om met de deelnemers aan assessments, trainingen en coachingstrajecten. Klantvragen onderzoeken wij actief en wij stemmen onze dienstverlening hierop af. Wij houden ons scherp via continue bijscholing en intervisie. In ons werk leven wij de gedragscode voor psychologen (NIP-code) na.

Persoonlijk

Deelnemers aan onze assessments, trainingen en coachingstrajecten krijgen persoonlijke aandacht en voelen zich daardoor bij ons op hun gemak. Wij zijn ervan overtuigd dat zij daardoor het beste uit zichzelf kunnen halen. AssessmentPartner is geen test- en trainingsfabriek. De menselijke maat staat centraal en er is ruimte is voor de uniciteit van iedere deelnemer.

Onze tarieven

E-assessment
thuis doen
 • capaciteitentest
 • persoonlijkheidsvragenlijsten
 • drijfverentest
 • teamrollenvragenlijst
 • grafische weergave van resultaten op overzichtelijke factsheet
 • samenvatting belangrijkste kwaliteiten en ontwikkelpunten
Volledig assessment
beknopt rapport
 • capaciteitentest, persoonlijkheids- vragenlijsten en drijfverentest
 • interview met ervaren psycholoog
 • één praktijkopdracht
 • uitgebreide feedback en nabespreking
 • grafisch vormgegeven rapportage op overzichtelijke factsheet
 • samenvatting kwaliteiten en ontwikkelpunten, concrete ontwikkeltips
Uitgebreid assessment
zeer volledige rapportage
 • capaciteitentest, persoonlijkheids- vragenlijsten en drijfverentest
 • interview met ervaren psycholoog
 • meerdere praktijkopdrachten
 • uitgebreide feedback en nabespreking
 • uitgebreide rapportage met kwaliteiten, ontwikkelpunten en concrete ontwikkeltips
 • vertaling resultaten naar onderzochte functie, concrete ontwikkeltips

Een voorbeeldrapport

Wie zijn we?

Suzanne Wilders

Suzanne Wilders

Assessmentpsycholoog en HR-adviseur

Suzanne Wilders studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Zij is een gedreven, energieke psycholoog en beschikt over een groot analyserend en invoelend vermogen. Typerend voor haar werkwijze is haar open blik en benadering van mensen en situaties. Hierdoor kunnen deelnemers rekenen op een prettig, gelijkwaardig contact. Suzanne is contactueel sterk en heeft oog voor de zienswijze van deelnemers, maar zeker ook voor de behoeften en wensen van organisaties. Haar bijzondere interesse gaat ernaar uit om mensen meer inzicht te geven in hun drijfveren en gedrag. Zij maakt heldere analyses en is positief kritisch in haar feedback.

Erwin van der Pot

Erwin van der Pot

Assessmentpsycholoog en HR-adviseur

Erwin van der Pot studeerde Personeel & Organisatie aan de Hogeschool Utrecht, waarna hij de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie volgde aan de Open Universiteit. Erwin werkt vanaf 2003 als assessmentpsycholoog en hij is grondig, praktisch en gedragsgericht ingesteld. Hij benadert deelnemers gelijkwaardig en respectvol, waar nodig scherp en kritisch, waar nodig ook met de nodige dosis humor en relativeringsvermogen. Erwin houdt ervan om assessmentprojecten te organiseren. Hij schrijft toegankelijke rapporten en voorziet deze graag van concrete adviezen en ontwikkeltips. Hij is naast zijn werk als assessmentpsycholoog inzetbaar en werkzaam als trainer.

Een introductie

Referenties

 • AssessmentPartner heeft een heldere bijdrage geleverd aan ons selectietraject. De deelnemers waren positief over de uitvoering en begeleiding van de assessments, waarbij men bruikbare ontwikkel-richtingen heeft meegekregen. Ook de afstemming met de organisatie verliep op een prettige en constructieve wijze.

  manager P&O van een zorginstelling voor ouderenzorg
 • Ik vond de ontvangst en begeleiding tijdens de dag erg prettig. Hoewel ik mijn ambities op basis van het assessment heb bijgesteld, heb ik goed richting gekregen voor mijn toekomstige loopbaan. Handig vond ik de ontwikkeltips en de toolbox die ik heb meegekregen.

  beleidsmedewerker gemeente (deelnemer potentieelassessment)
 • Ik heb inzicht gekregen in mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten, waarbij ik het prettig vond de video-opnames van het assessment thuis terug te zien en te bespreken. Ook met mijn leidinggevende heb ik de video-opnames besproken en vertaald naar de praktijk van mijn werk.

  adviseur commercieel adviesbureau (deelnemer ontwikkelassessment)
 • Ik vond het spannend om een loopbaanonderzoek te doen, maar die spanning was door de rustige begeleiding snel weg. Dankbaar ben ik voor de duidelijke scenario’s voor toekomst en het concrete stappenplan, waarmee ik inmiddels hard aan de slag ben.

  medewerker gemeente (deelnemer loopbaan- en mobiliteitsonderzoek)
 • Ik heb een selectie-assessment gedaan en was blij met een positief-kritisch rapport, dat een duidelijk advies bevatte. De video-opnames heb ik gedeeld met mijn inmiddels nieuwe leidinggevende en samen hebben wij op basis daarvan een training op het gebied van effectief adviseren uitgezocht.

  medewerker adviesbureau non-profit sector (deelnemer selectie-assessment)

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie:

Contactgegevens

030 - 27 22 333
info@assessmentpartner.nl
Peeskesweg 9
7037 CH Beek-Montferland

KvK-nummer 30187368
BTW-nummer NL817165307B
AssessmentPartner is een handelsnaam van VAN DER POT ADVIES V.O.F.

Uw naam

Uw e-mail

Uw organisatie

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht